Sensomotorinen menetelmä

Sensomotorinen metodi - yksilöllisyyden uusi taso

Aivot, hermosto, aistit ja hermolihasjärjestelmä säätelevät ja ohjaavat ihmiskehon kaikkea toimintaa. Sensomotoriikka tutkii ja tarkastelee näiden järjestelmien toimintakykyä ja yksilöllisiä ominaisuuksia. Sen taustat ovat sensai-metodissa sekä toiminallisessa neurotieteessä. Sensomotorisille testeillä voidaan selvittää yksilön Sensomotorinen profiili (Action type), refleksijärjestelmän tila sekä Kehon Tiedostamattomat Vaikuttimet (Deep Motivational Drivers). Sensomotoristen testien avulla päästään käsiksi yksilön synnynnäisiin vahvuuksiin, joiden ymmärtäminen auttaa meitä toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kotona, töissä, harrastuksissa eli jokapäiväisessä arkielämässä. Testaamalla saamme informaation suoraan kehosta, ei tulkitsemalla merkkejä jonkin viitekehyksen kautta.

Ennen toimintaa

Ennen kuin lähdemme liikkeelle, kehomme etsii ns. asentotonuksen, joka valmistaa hermoston tulevaan tapahtumaan. Sen, mikä saa Sinun asentotonuksesi aktivoitumaan, määrittelevät Kehon Tiedostamattomat Vaikuttimet. Vaikuttimia on viisi erilaista, joista meillä jokaisella on kaksi, sisäinen ja ulkoinen tekijä.

Tiedostamattomat vaikuttimet voidaan aktivoida liikkeellä, sanoilla tai jalkapohjan paineen kautta. Esimerkiksi yhdelle meistä kannattaa ennen treeniä tai tärkeää kokousta sanoa ”sinä ymmärrät, mitä sinun tulee tehdä”, toiselle haastaa ”mahdatko pystyä tähän vaikeaan tehtävään” ja kolmannelle korostaa muiden tarvitsevan hänen apuaan. Sisäinen puhekin kannattaa siis kohdistaa omia vaikuttimia herättäväksi.

Vaikuttimet määrittelevät paljon myös sitä, miten näemme eri tilanteita tai miten suhtaudumme asioihin. Toiselle positiivinen tiimihenki on tärkeää, toinen taas näkee tilanteessa kuin tilanteessa lukemattoman määrän ratkaisumalleja.

Toiminnassa

Biomekaniikan lait, esimerkiksi urheilulajin tai tilanteen vaatimukset määrittävät, missä asennoissa ja minkälaisella liikkeellä suoriudumme kustakin tehtävästä parhaiten. Tämän lisäksi kannattaa ottaa käyttöön hermoston potentiaali eli toimia yksilön motorisen profiilin mukaisesti. Kun meillä on käytössä omat vahvuutemme, tehtävän suorittaminen on helpompaa, vaivattomampaa ja vahvempaa. Vastoin omia vahvuuksiammekin toki pystymme toimimaan, mutta 50 megabitin sijaan kannattaa ottaa käyttöön 3 000 000 000 megabittiä hermoston kuljettamaa informaatiota!

Käytännössä säädöt voivat tarkoittaa liikkeen rytmiä, leuan asentoa, painon kohdistamista jalkapohjalla tai lantion liikesuuntaa. Missä on Sinun kehosi toiminnallinen painopiste tai kumpi on Sinun motorinen näkökenttäsi?

Näitä asioita voit käyttää hyödyksesi arkipäivän tilanteissa, liikkuessasi, harrastuksissa, töissä ja toimiessasi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Reflexit

Primitiivirefleksien syttyminen ja sammuminen kuuluu ihmisen normaaliin kehitykseen pikkulapsi-iässä. Joskus näistä reflekseistä voi kuitenkin jäädä päälle ns. pehmeitä neurologisia merkkejä, jolloin puhutaan hermoston epätasapainotilasta. Kyse ei ole sairaudesta tai kehityksen ongelmasta, vaan sensomotorisesta epätasapainotilasta, jolloin viestit kulkevat hitaammin tai eivät löydä lainkaan perille. Tämä kuluttaa yksilön voimavaroja ja kuormittaa hermostoa.

Eri refleksit vaikuttavat hermostoomme eri tavoin. Ne voivat päällä ollessaan lisätä ja ylläpitää mm. keskittymis- ja oppimishäiriöitä, vaikeuttaa päätöksentekoa, ne voivat aiheuttaa arkuutta, hyökkäävyyttä, vaikeuksia olla paikallaan, häiritä kehon symmetriaa, vartalon jänteyttä, kuormittaa silmiä tai ylläpitää erilaisia kipuja. Refleksit ovat löydettävissä ja hoidettavissa pois meiltä jokaiselta.

Saara on tällä hetkellä Senso Reflex Expert ja Level 2 Senso Trainer. Tervetuloa testeihin oppimaan lisää itsestäsi ja potentiaalistasi!