Ratsastajat ja fysioterapia

Laadukasta ratsastajille räätälöityä fysioterapiaa

Ratsastajalle on tärkeää tiedostaa, että kommunikoimme hevosen kanssa pääosin tiedostamattoman hermoston kautta. Selvittämällä oman hermostosi vahvuudet saat selville toimintamallit, joita sinun kannattaa käyttää ja kehittää. Fysioterapeutin ammattitaidosta on hyötyä myös loukkaantumisten ja vammojen jälkeisessä kuntoutumisessa

Ratsastaja tarvitsee voimaa, liikkuvuutta ja apua aivoilta parhaan suoritustason saavuttamiseksi. Näiden lisäksi ratsastajalle on tärkeää riittävä palautuminen ja kokonaiskuormituksen hallinta. Tähän kokonaisuuteen löytyy minulta jokaiselle oma ”apupaketti”.

Fysioterapeutin silmä on harjaantunut havainnoimaan ihmiskehon toimintaa ja biomekaniikkaa sekä muutoksia siinä. Jokapäiväiset tavat ja tottumukset kehonkäytössä toistuvat samanlaisina hevosenkin selässä. Pitkäaikaiset kivut tai kauan aikaa sitten tapahtuneet loukkaantumiset vaikuttavat tapaamme käyttää kehoamme ja tätä kautta myös ratsastukseen ja apujen käytön symmetrisyyteen. Ratsastaja saattaa huomata esimerkiksi väistö oikealle tuntuu hankalalta. Minun työtäni selvittää, onko kyse lihasepätasapainosta, lihaskireyksistä vai vestibulaarisen järjestelmän häiriöistä. 

Yhteistyö oman lajivalmentajan, fysioterapeutin ja ratsastajan välillä on usein hyvin palkitsevaa. Kun kaikki ovat sitoutuneita samaan päämäärään, tulokset voivat näkyä nopeastikin. On kuitenkin muistettava, että oikeillakin työkaluilla on tehtävä töitä ennen tuloksia.

Fysioterapia toteutetaan pääsääntöisesti Kangasalan Kuntoutuksessa, mutta voit tilata fysioterapeuttisen tutkimuksen ryhmällenne myös kotitallillenne. Voimme sopia säännöllisistä käynneistä kauempanakin.